Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumentację dotyczącą zasad:
1. korzystania ze Słupskiej Karty Mieszkańca,
2. przystąpienia do Programu w charakterze Partnera.

Do pobrania

Regulamin Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Regulamin Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Wzór deklaracji przystapienia do Programu Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Wzór deklaracji przystapienia do Programu Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Wzór Porozumienia z Partnerami Słupska Karta Mieszkańca_(3).pdf

Wzór Porozumienia z Partnerami Słupska Karta Mieszkańca_(3).pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

Zarządzenie-Regulamin Słupska Karta Mieszkanca.pdf

Zarządzenie-Regulamin Słupska Karta Mieszkanca.pdf

Instrukcja obsługi Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Instrukcja obsługi Słupskiej Karty Mieszkańca.pdf

Instrukcja Słupskiej Karty Mieszkańców - dla Partnera (aplikacja mobilna).pdf

Instrukcja Słupskiej Karty Mieszkańców - dla Partnera (aplikacja mobilna).pdf

Instrukcja Słupskiej Karty Mieszkańców - dla Partnera.pdf

Instrukcja Słupskiej Karty Mieszkańców - dla Partnera.pdf

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

  • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
  • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
    • współmałżonkiem,
    • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
    • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
  • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto