O partnerstwie

Partner zostaje użytkownikiem Systemu. Do korzystania z Systemu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką oraz telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS z zainstalowanym oprogramowaniem „Partner - Słupska Karta” dostępnym powszechnie w sklepach Google Play oraz App Store.

Partner zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się i stosowania Regulaminu,
 2. wprowadzenia swoich danych w Systemie w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania porozumienia, oraz ich uaktualniania,
 3. wprowadzania na bieżąco do Systemu informacji o przyznawanych ulgach, zniżkach i uprawnieniach,
 4. zamieszczania przez cały okres obowiązywania porozumienia w publikowanych przez siebie materiałach promocyjnych informacji o honorowaniu Słupskiej Karty Mieszkańca,
 5. równego traktowania Mieszkańców i Mieszkanek Słupska.
   

Miasto Słupsk zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia portalu Karty Mieszkańca, na którym będą zamieszczane i aktualizowane informacje o Partnerach, a także o udzielanych przez nich ulgach, zniżkach i uprawnieniach,
 2. prowadzenia wykazu Partnerów i umieszczenia go na nośnikach informacyjnych Miasta,
 3. promowania Programu oraz Partnerów na nośnikach reklamowych, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej,
 4. informowania Posiadaczy Kart o Partnerach przystępujących do Programu.
   

Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, zniżek i uprawnień przysługujących w ramach Karty u danego Partnera jest umieszczony w witrynach lub innych widocznych miejscach komunikat/naklejka, informujący o honorowaniu Słupskiej Karty Mieszkańca. Oznaczenia w formie naklejki zapewnia Miasto Słupsk.

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto