Komunikacja miejska

Od 1 lipca wprowadzamy nową taryfę przewozową. Nowością będzie możliwość zakupu tańszych biletów dla posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca w elektronicznych kanałach dystrybucji (obecnie SkyCash i zBiletem.pl, a w przyszłości system Fala). 

Bilet jednorazowy dotychczas ważny 30 minut od 1 lipca będzie obowiązywał aż 1 godzinę!

Dotychczasowe bilety okresowe zachowują ważność do terminu ich obowiązywania, natomiast bilety jednorazowe i czasowe tylko w nowych nominałach (istnieje możliwość dokupienia biletu dopłatowego o nominale 0,50 zł w Centrum Obsługi Klienta ZIM Słupsk, ul. Kołłątaja 32, dworzec PKP).

WAŻNE! Wraz z nową taryfą przewozową zostają wprowadzone tańsze bilety promocyjne, które będą dedykowane użytkownikom posiadającym Słupską Kartę Mieszkańca. Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na samodzielny zakup biletów wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji i urządzeń mobilnych, a w przyszłości stanie się istotną częścią wdrażanego, na obszarze województwa pomorskiego, systemu Fala, w ramach którego będzie istniała możliwość zakupu biletu w biletomatach, które docelowo znajdą się we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej. Dodatkowo rozwiązanie nie wymaga konieczności angażowania w proces nabycia biletów pracowników obsługi (w tym kierowców) - wszystkie czynności są realizowane w sposób indywidualny i samodzielny przez kupującego. Premiowanie rozwiązań opartych na elektronicznej dystrybucji upraszcza procesy logistyczne związane z zarządzaniem systemem biletowym. Jest również wygodne dla Pasażera, który w ten sposób posiada bilet zawsze przy sobie.

Do pobrania

taryfa.JPG

taryfa.JPG

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

  • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
  • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
    • współmałżonkiem,
    • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
    • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
  • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto