Punkty przyjmowania wniosków/ punkty odbioru



Punkty przyjmowania wniosków o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca:

 • Aktywator Dom Startupów,
  ul. Tuwima 34
 • od poniedziałku do środy, w godz. 9.00 - 14.00


 • Mały Ratusz
  Plac Zwycięstwa 1
 • od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 14.00

Kartę należy odebrać w jednym z poniższych Punktów Wydawania Kart, po uprzednim wskazaniu we wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny.

Punkty odbioru Słupskiej Karty Mieszkańca:

 • Aktywator Dom Startupów,
  ul. Tuwima 34
 • od poniedziałku do środy, w godz. 9.00 - 14.00
   

 • Park Wodny „Trzy Fale”,
  ul. Grunwaldzka 8a
 • od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00
   
 • Pływalnia Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  ul. Szczecińska 99
 • od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00
   
 • Stadion 650-lecia,
  ul. Madalińskiego 4
 • od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 20.00
 • w soboty i niedziele w godz. 10.00 - 18.00 

 • Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  ul. Hubalczyków 8
 • poniedziałek 10.00 -15.00
 • wtorek -piątek 11.00-18.00

 • Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  ul. Romera 6
 • poniedziałek 10.00 -15.00
 • wtorek -piątek 11.00-18.00
                
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna                                                                                                                                                                                                                                  ul. Szarych Szeregów 8 siedziba MDK wejście od ulicy, parter
 • poniedziałek 10.00 -18.00
 • sobota - nieczynne

 • Mały Ratusz
  Plac Zwycięstwa 1
 • od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 14.00

Odbioru Karty w formie karty fizycznej należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, okazując dokument tożsamości. W imieniu niepełnoletniego dziecka lub osoby będącej pod opieką prawną, Kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny. Odbiór wymaga pokwitowania przez wnioskodawcę, rodzica, opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.

Dla kogo jest Słupska Karta Mieszkańca?

Możesz otrzymać Słupską Kartę Mieszkańca

jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Miasto Słupsk i spełniasz jeden z poniższych wymogów:

 • w deklaracji (PIT) za rok poprzedni wskazałeś/aś adres zamieszkania w Mieście Słupsk, nawet w przypadku, gdy nie wykazałeś/aś dochodów;
 • jesteś członkiem rodziny osoby wymienionej powyżej, wspólnie zamieszkującym, ale nieosiągającym dochodów opodatkowanych:
  • współmałżonkiem,
  • dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki do 25 roku życia,
  • dla której Sąd ustanowił opiekę prawną;
 • otrzymujesz pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Utwórz konto