Słupsk więcej niż myślisz.
Twoja karta. Twoje korzyści.

Słupska Karta Mieszkańca uprawnia do korzystania ze zniżek, ulg i uprawnień objętych Programem „Słupska Karta Mieszkańca” oferowanych przez Miasto Słupsk i Partnerów Programu

Załóż konto
Kamieniczki słupskie

Kto może zostać Partnerem?

Partnerem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne Miasta, w tym instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy zdecydują się na pobieranie preferencyjnych opłat za oferowane usługi i produkty dla Posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca, w szczególności poprzez zapewnienie im zniżek i ulg w dostępie do usług i towarów.

Zgłoś chęć udziału w Programie - złóż deklarację przystąpienia do Programu w Wydziale Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku lub wyślij na adres wip@um.slupsk.pl (wzór dostępny w zakładce „Do pobrania”).

O partnerstwie

Jesteś partnerem?
Pobierz aplikację partnerską i zacznij skanować karty swoich klientów.

Aplikacja partnera App storeAplikacja partnera Google Play

Aplikacja mieszkańca

Pobierz aplikację karty mieszkańca Słupska i korzystaj ze swojej karty nawet bez dostępu do internetu

Aplikacja mieszkańca App store Aplikacja mieszkańca Google Play

Najnowsze usługi