Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku

zdjęcie w tle Zdjęcie profilowe
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest największą placówką medyczną świadczącą usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w regionie.

Placówki SPMZOZ w Słupsku mieszczą się przy :
 • ul. Tuwima 37, 
 • ul. 11 Listopada 7,
 • ul. W. Łokietka 6,
 • ul. Wojska Polskiego 49,
 • ul. Boh. Westerplatte 1.

Nasza działalność obejmuje:
 • podstawową opiekę zdrowotną , którą sprawują lekarze POZ, pielęgniarki POZ, położne POZ i pielęgniarki medycyny szkolnej w gabinetach na terenie szkół,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wykonywaną w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wykonywaną w chirurgii ogólnej,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wykonywaną w poradniach ginekologiczno – położniczych,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wykonywaną w poradni urologicznej,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wykonywaną w poradni leczenia ran przewlekłych,
 • medycynę pracy,
 • stomatologię,
 • diagnostykę laboratoryjną,
 • rentgenodiagnostykę,
 • realizację programów profilaktycznych i promocję zdrowia.

Świadczymy usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w naszej ofercie znajduje się również szeroki wachlarz usług prywatnych dedykowanych mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Maszą misją jest motto: TWOJE ZDROWIE - NASZA MISJA.

Kontakt

Adres email:

sekretariat@spmzoz-slupsk.pl

Lokalizacja:

ul. Juliana Tuwima 37, 76-200 Słupsk

Obiekty

Przychodnia przy ul. Tuwima 37

Lokalizacja:

Tuwima 37, 76-200 Slupsk

Przychodnia przy ul. W. Łokietka 6

Lokalizacja:

Łokietka 6, 76-200 Słupsk

Przychodnia przy ul. 11 Listopada 7

Lokalizacja:

11 Listopada 7, 76-200 Słupsk

Przychodnia przy ul. Wojska Polskiego 49

Lokalizacja:

Wojska Polskiego 49, 76-200 Słupsk

Przychodnia przy ul. Boh. Westerplatte 1

Lokalizacja:

Bohaterów Westerplatte 1, 76-200 Słupsk

Usługi tego partnera