Słupski Ośrodek Kultury

zdjęcie w tle Zdjęcie profilowe

Beneficjentami naszej działalności są dzieci, młodzież i dorośli. Zaspakajamy ich potrzeby kulturalne i rozbudzamy twórczo. Animujemy środowisko lokalne, wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców, budujemy tożsamość społeczności lokalnej, łączymy pokolenia, dbamy o dialog i porozumienie między stowarzyszeniami twórczymi, wolontariuszami a pracownikami SOK.

Realizując swoje cele współpracujemy z placówkami oświatowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i mediami. Inspirujemy do wspólnych działań zarówno grupy nieformalne, jak i te sformalizowane.

W zakresie edukacji kulturalnej przygotowujemy młodego człowieka do szerokiej akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych, uczymy umiejętności ich wyjaśniania i rozumienia, przygotowujemy z jednej strony do pielęgnowania a z drugiej do wzbogacania tradycji lokalnych.

Kontakt

Adres email:

k.przygoda@sok.slupsk.pl

Lokalizacja:

ul. Stefana Banacha 17, 76-200 Słupsk

Strona www:

www.sok.slupsk.pl

Obiekty

Szkoła Kultury

Lokalizacja:

Stefana Banacha 17, 76-270 Słupsk

Kino REJS

Lokalizacja:

3 Maja 22, 76-200 Słupsk

Ośrodek Teatralny Rondo

Lokalizacja:

Mieczysława Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk

Rękodzielnia

Lokalizacja:

Wojska Polskiego 10a, 76-200 Słupsk

Emcek

Lokalizacja:

3 Maja 22, 76-200 Słupsk

Usługi tego partnera